W dniu 15 listopada br. został dokonany bez uwag odbiór robót drogowych wykonywanych na odcinku Rogowo-Dźwirzyno przez konsorcjum firmę POL-DRÓG Człuchów”, „PBI KORNAS”, ”POL-DRÓG Białogard”, „PRD POL-DRÓG” Nowogard. Inwestycję zrealizowano dzięki środkom unijnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz środkom finansowym partnerów projektu Powiatu Kołobrzeskiego (lider projektu), Powiatu Gryfickiego, Gminy Trzebiatów oraz Gminy Kołobrzeg.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

  • przebudowano drogę powiatową na odcinku Rogowo-Dźwirzyno długości 5,426 km
  • przebudowano skrzyżowania zwykłe - 4 szt.
  • przebudowano skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania skanalizowane- 3 szt.
  • wybudowano most na kanale Resko - długości 51 m
  • wybudowano odcinki chodników długości - 2,5 km
  • wybudowano odcinki ciągów rowerowych długości -4,1 km
  • wybudowano zatoki autobusowe 4 szt.
  • wybudowano miejsca postojowe 19 szt.
  • zainstalowano elementy spowolnienia ruchu 4 szt.

Wartość kosztorysowa zadania drogowego (umowna brutto) wyniosła ponad 16 mln zł.

Poprzez powstałą infrastrukturę drogową przekazano użytkownikom bezpieczne i komfortowe połączenie drogowe pomiędzy miejscowościami Rogowo – Dźwirzyno, służące zarówno mieszkańcom w/w miejscowości, mieszkańcom nadmorskich miejscowości powiatów Gryfickiego i Kołobrzeskiego turystom przyczyniając się w ten sposób do poprawy standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt obecnie będzie wymagał ponoszenia niezbędnych kosztów eksploatacyjnych (remonty okresowe, remonty cząstkowe i utrzymanie bieżące).

Docelowo planowana na najbliższe lata jest realizacja II etapu przebudowy drogi na odcinkach dróg w Dźwirzynie oraz od Rogowa do Mrzeżyna. Powyższe uzależnione jest od posiadanych środków finansowych w budżetach samorządów oraz ewentualnym możliwościom dofinansowania zadania z zewnętrznych źródeł.

W obecnej fazie trwa rozliczenie finansowe projektu powiązane ze sprawozdawczością dla instytucji zarządzającej środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Oficjalne oddanie drogi do użytku odbędzie się w najbliższym czasie.

W związku z powyższym, Beneficjenci projektu pragną podziękować wszystkim podmiotom, instytucjom, osobom zaangażowanym w realizacji powyższego przedsięwzięcia drogowo-mostowego za trud włożony w pracę nad jego poszczególnymi etapami.

W szczególności wymienić należy: Inwestora Zastępczego tj. konsorcjum firm: NBQ Marek Jasiak, oraz DIM Pracownia Projektu Dróg i Mostów, Kierownika zespołu – koordynatora Katarzynę Kassner-Szymańską, specjalistę ds. rozliczeń finansowych Magdalenę Domańską, wykonawcę robót drogowych konsorcjum firm POL-DRÓG Człuchów”, „PBI KORNAS”, ”POL-DRÓG Białogard”, „PRD POL-DRÓG” Nowogard, wykonawcę robót mostowych konsorcjum firmINTOP Szczecin Sp. z o.o., Pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Morskiego.