MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 Z Mrzeżyno-Dżwirzyno-Kołobrzeg
wraz z przebudową mostu na kanałem Resko- etap I - odcinek Rogowo – Dźwirzyno”

Wartość całkowita projektu we wniosku aplikacyjnym – 29 170 049,32 zł w tym wartość łączna robót budowlanych: 26 499 086,32 zł

 • dofinansowanie RPO : 12 000 000,00 zł
 • dofinansowanie z rezerwy na most: 4 759 500 zł
 • wartość mostu we wniosku : 11 102 000,00 zł
 • wartość drogi we wniosku: 15 397 086,32 zł
 • wartość nadzór i zarządzanie projektem: 720 000,00 zł
 • wartości inne- promocja projektu : 45 140,00 zł

Faktyczna wartość robót wykonywanych na moście

 • roboty podstawowe: 7 132 256,75 zł
 • roboty dodatkowe:  2 445 595,77 zł
 • roboty uzupełniające: 307 642,90 zł
 • całkowita wartość budowy mostu: 9 885 495,42 zł
 • roboty podstawowe zgodnie z umową z wykonawcą: 16 275 310,25 zł
 • promocja na dzień dzisiejszy wydano – 1 415,20 zł (tablice informacyjne)
 • całkowite koszty nadzoru nad drogą i mostem : 238 168,40 zł

Przewidywane TERMINY PŁATNOŚCI

most

 • grudzień 2010  do zapłacenia 7 083 800,31 zł

droga

 • grudzień 2010 do kwoty 500 000,00 zł
 • marzec 2011 : 4,0 mln
 • sierpień 2011: 4,5 mln
 • faktura końcowa listopad 2011

nadzór

 • most grudzień 2010 do zapłacenia : 61 305,00 zł
 • listopad 2011 do zapłacenia 143 045,00 zł
 • nadzór przyrodniczy 33 818,40 zł : płatności co kwartał od listopada 2010 po 6 763,68 zł

(koszt kwalifikowany w ramach RPO WZ)

promocja

 • plan na rok 2010 ok. 15 000,00 zł
 • w roku 2011 - 30 000,00  zł